Flag

Velkommen til kolonihaveforeningen Kana
Holger Larsens Plads 1, 3400 Hillerød

Logo
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler


Information i forbindelse med coronavirus

Dokumenter til download med informationer om "Forholdsregler imod Corona-virus", åbning af vandet samt aflysning af flaghejsning og generalforsamling

Forholdsregler ifm Corona-virus.docx

Flaghejsning og vandåbning2020.docx

Aflysning af GF 2020.docx

Afholdelse af Kanas årlige ordinære generalforsamling

Bestyrelsen planlægger at afholde den aflyste generalforsamling mandag 17. august kl. 19 - 21.
Det er bestyrelsens håb, at myndighederne til den tid har åbnet op for, at vi kan afholde den i vores fælleshus.

Der er dog for nuværende krav til, at der skal være to m2 pr deltager, og for at vi kan være i fælleshuset, vil der derfor kun være plads til 1 deltager fra hvert havelod.
Tidligere udsendt indkaldelse inkl. dagsorden er stadig gældende og de forslag, der er blevet indsendt vil selvfølgelig blive behandlet på generalforsamlingen.

I takt med myndighedernes lempelse eller skærpelse af gældende regler for forsamlinger, så vil vi efter 10. august orientere jer om det sidste nye mht. mulighederne for at samles.

Sommerferie

Bestyrelsen holder sommerferie i perioden 3. juli - 10. august.

Henvendelser via mail vil ikke blive sagsbehandlet i denne periode.

Vi ønsker alle en god sommerferie enten i haven eller rundt omkring i sommerlandet.

Vurdering af havehuse

Vurderingsudvalget er begyndt at vurdere huse igen fra den 10. maj 2020

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Her er et direkte link til dokumenterne:

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.

Kana skal have ny kasserer

På grund af personlige årsager, bliver vi desværre nødt til at tage afsked med vores kasserer, Susanne Hammadi, der kun nåede at sidde på posten siden den ekstraordinære generalforsamling i september 2019. Hun forbliver på posten indtil vi kan afholde vores generalforsamling, som igen afhænger af hvornår myndighederne slækker på forsamlingsforbuddet pga. Corona-smitten.

Bestyrelsen søger derfor et friskt medlem, der har lyst til at give en hånd med i bestyrelsen og holde styr på Kanas regnskaber og økonomi. Vores nuværende kasserer, har udviklet et let tilgængeligt og nærmest selvforklarende regnskabssystem i Excel, og vil give en grundig og god overlevering i forbindelse med tiltrædelse.
Hvis du sidder derude i en af haverne, og ikke rigtig ved, om det er dig, og hvad det egentlig indebærer at være i bestyrelsen, så tøv ikke, men ring til formanden på 23 60 61 84, der vil kunne give yderligere information om bestyrelsesarbejdet eller kassereren, 20 20 38 98, hvis du har specifikke spørgsmål til hende om arbejdet som kasserer.

Radio Humleborg

Radio Humleborg Logo

I forlængelse af Frederiksborg Amts Avis artikel om have 43 i Kana blev have 43 få dage efter opsøgt af Humleborg Radio.

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018:
Græsstien 6 (Have nr. 45).

Udlejning af trailer

Foreningen har anskaffet en ny trailer til erstatning for den gamle, der efterhånden havde set bedre dage, og hvor det elektriske system ikke længere virkede stabilt og sikkert.
Samtidig har Bestyrelsen indkøbt et trailernet, som følger med når man lejer traileren, så lasten forbliver på ladet.
Samtidig stiger lejen fra 25,- kr. til 50,- kr. pr. udlejning.

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.