Flag

Velkommen til kolonihaveforeningen Kana
Holger Larsens Plads 1, 3400 Hillerød

Logo
Alt det skønne fra kolonihaven

Panoramabilleder fra Kanas forskellige smukke vinkler


Information i forbindelse med coronavirus

Dokumenter til download med informationer om "Forholdsregler imod Corona-virus"

Forholdsregler ifm Corona-virus.pdf

Vurdering af havehuse

Der vurderes ikke flere haver og havehuse i år.
Næste vurdering vil være sidst i marts 2021.

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Her er et direkte link til dokumenterne:

Dokumenter til brug for vurdering og salg af havehuse

Vejnavne og vejnumre for Kolonihaveforeningen Kana

Kanas havehuse

Hundeluftning

Hunde skal holdes i snor, når de luftes på Kanas stier og veje og da de ikke må være til gene for andre medlemmer, skal hundelufteren opsamle hundens efterladenskaber.

Udlejning af trailer

Foreningen har anskaffet en ny trailer til erstatning for den gamle, der efterhånden havde set bedre dage, og hvor det elektriske system ikke længere virkede stabilt og sikkert.
Samtidig har Bestyrelsen indkøbt et trailernet, som følger med når man lejer traileren, så lasten forbliver på ladet.
Samtidig stiger lejen fra 25,- kr. til 50,- kr. pr. udlejning.

Nyt fra formanden:

Tak for en god, men mærkelig sæson i Kana. Tak for en sæson, hvor vi har hjulpet hinanden, holdt behørig afstand, sprittet hænder som aldrig før og nydt at kunne være i vores haver med masser af frisk luft og jord under neglene.
En sæson, hvor de fleste af vores normale faste samlingspunkter er blevet aflyst pga. Corona-pandemien. Heldigvis lykkedes det os at finde en åbning i august, hvor vi fik gennemført vores årlige generalforsamling, så foreningen fortsat kan ledes og fungere indtil næste forår, hvor vi håber at tingenes tilstand er således, at vi kan vende tilbage til at afholde generalforsamling i marts.
Samtidig med at vi fik ny kasserer, så har vi fået indført MobilePay i Kana. Det vil fremover blive den primære betalingsform ved f.eks. leje af fælleshus, startindskud til foreningen, køb af drikkevarer ved fester m.m. Betaling af haveleje fortsætter som hidtil.
Sæsonen er som sagt officielt slut.
Det betyder, at foreningens flag ikke mere vajer om søndagen, affaldscontainerne er afbestilt og tilbage er kun den aflåste, der anvendes når fælleshuset er udlejet. Hvis I er herude i weekender og ferier, så bliver I nødt til at tage affaldet med jer. Hovedvandledningen forbliver fremover åben hele året rundt. Husk derfor at få lukket for jeres stophaner samt luftet jeres rørsystem igennem, inden I forlader husene for vinteren.

God vinter samt glædelig jul og godt nytår
På bestyrelsens vegne
Formanden

Førstepræmie for velholdt have

Græsstien 6

År 2020:
Græsstien 6 (Have nr. 45).

Brug af støjende redskaber

- Med henvisning til Ordensreglement for Haveforeningen Kana, §9, bekendtgøres flg.:

Brug af støjende redskaber (haveredskaber og andre redskaber) er forbudt efter nedenstående retningslinjer:

I perioden 1. maj til 31. august:
I weekender fra lørdag kl. 1400 til mandag kl. 0700.
Endvidere på helligdage fra kl. 0000 til kl. 0700 den efterfølgende hverdag.

For Grundlovsdag gælder flg.: Denne betragtes som almindelig hverdag. Falder dagen på en lørdag, søndag eller helligdag, forholdes som i weekender.

I perioden 1. september til 30. april:
Brugen af redskaber skal finde sted med rimelig hensyntagen til omgivelserne, bl.a. naboerne.

Til støjende redskaber hører bl.a. alle former for motoriserede græsklippere, benzin- og eldrevne hækklippere, fræsere, generatorer, benzin- og eldrevne save.

Det skal endvidere bringes i erindring, at brug af manuelle græsslåmaskiner, under nogle forhold kan virke generende på de nærmeste naboer.